Mein Valet

Parking Lotnisko Frankfurt

Rüsselsheimer Straße 115, 65451 Kelsterbach

PARKLOT > Lotnisko Frankfurt Ren-Men > Parking Mein Valet

Ogólne

Twój parking na lotnisku Frankfurt nad Menem

Mein-Valet-Frankfurt ma do dyspozycji kilkupiętrowy, zadaszony i monitorowany parking oferując możliwie najbardziej komfortowe i najszybsze rozwiązanie dla klientów podróżujących z lotniska we Frankfurcie.

Klient rozpoczyna swoją podróż na lotnisku we Frankfurcie w komfortowych warunkach. Adresy dla systemu nawigacyjnego: Terminal 1, Hugo-Eckener-Ring - poziom odlotów (górny poziom), Terminal 2, Hugo-Eckener-Ring - poziom odlotów. Na 30 minut przed przyjazdem na lotnisko konieczny jest kontakt telefoniczny z parkingiem pod numerem telefonu: 06107 - 9450056 w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu.

DZIEŃ WYLOTU

Po przybyciu klientów na terminal, personel parkingu będzie już czekał. Pracowników Mein Valet można rozpoznać po dobrze widocznej czerwonej odzieży z nadrukiem logo parkingu MEIN VALET! Pracownik parkingu zarejestruje wszelkie uszkodzenia pojazdu i przejdzie z klientami przez resztę procedury usługi. Na koniec klienci otrzymają kopię elektronicznie wygenerowanego protokołu i można spokojnie i beztrosko podróżować!

BEZPIECZNY TRANSFER I ZAPARKOWANIE POJAZDU KLIENTA!

Aby klienci mogli cieszyć się urlopem bez obaw o swój pojazd, parking oferuje najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa pojazdu! Samochód klientów będzie prowadzony wyłącznie przez doświadczonych i kompetentnych pracowników. Ponadto usługa ta jest ubezpieczona przez naszego partnera Allianz do 9 milionów euro na czas transportu i zakwaterowania!

DZIEŃ PRZYLOTU

Zwrot pojazdu odbywa się bezpośrednio na terminalu - najwygodniej jak to możliwe! Natychmiast po wylądowaniu klientów konieczny jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +49 06107 - 9450056 Pracownik parkingu przetransportuje samochód klientów z powrotem do wybranego terminalu i przekaże go po sprawdzeniu VALET ID klienta.

Galeria

Opinie

4.2/5
Łatwość dojazdu
4.0 / 5
Standard parkingu
4.0 / 5
Obsługa parkingu
4.5 / 5

Damian C.

4.00/5

14.05.2024 12:04
Łatwość dojazdu
3/5
Standard parkingu
4/5
Obsługa parkingu
5/5

Nie mam żadnych zastrzeżeń. Dałem 3 gwiazdki za dojazd do parkingu ponieważ jechałem pierwszy raz a nawigacja pokierowała mnie na ulicę równoległą po drugiej stronie. Na szczęście obsługa parkingu spisała się perfekcyjnie i odpowiednio mnie na niego naprowadziła


Zygmunt

4.50/5

06.03.2022 13:36
Łatwość dojazdu
5/5
Obsługa parkingu
4/5

odbiór na lotnisku oraz oddanie samochodu po przylocie zgodnie z uzgodnionymi zasadami spowodowało pełen komfort dalszego podróżowania.


Czytaj więcej: Opinie o parkingu Mein Valet (2)

Mapa

Informacje prawne

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Zarezerwuj parking

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji