Ogólne

Galeria

Opinie

4.4
 • Dojazd
  4.3
 • Standard
  4.2
 • Obsługa
  4.3

Ryszard Bratko

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

Rezerwację i płatność dokonałem przed przyjazdem. Jak wyjeżdżałem z parkingu, musiałem skontaktować się z obsługą parkingu, zeby mnie wypuścić. Są kamery, które rozpoznawają rejestrację samochodu. Dlaczego szlabany nie podnoszą się automatycznie?

13.04.2024 11:26

Tomasz Borkowski

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

Blisko hali odlotów/przylotów. Parkowanie i komunikacja z obsługą bezproblemowe. Polecam.

08.04.2024 8:55

Anna BŁASZKOWSKA

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

Dość łatwy dojazd na terenie lotniska, parking utwardzony, dużo wolnego miejsca, bardzo blisko hali przylotów, bezproblemowy wyjazd z lotniska po podaniu nr rezerwacji.

07.04.2024 11:27

Marcin Szpak

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

26.03.2024 11:47

Małgorzata

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

08.02.2023 11:03

Joanna

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

07.02.2023 11:51

Artur Szczepanek

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

Ok.

05.02.2023 12:11

Alicja Rudzińska

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

03.02.2023 12:24

Aneta Kopij

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

29.01.2023 16:45

Karol Sroka

 • Dojazd
 • Standard
 • Obsługa

Wygodny parking bezpośrednio przy lotnisku.

28.01.2023 11:25

Czytaj więcej: Opinie o parkingu Oficjalny parking P4 (113)

Mapa

Informacje prawne

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Zarezerwuj parking

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji